Værdier

Redegørelse for og baggrund for stiftelsen af Dansk Skak Akademi.


Baggrunden for stiftelsen af Dansk Skak Akademi er at foreningen skal virke for skakspillets udbredelse, herunder folkeoplysning, undervisning, samt skabe fællesskab og kammeratskab blandt akademiets medlemmer.

Vi vil:
Udvikle kognitive, sociale evner og kompetencer.

Give medlemmerne et ståsted i en kollektivistisk, socialt fællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden til succes på brættet og i livet.

Virke til at fremme integration og socialt ansvar i kommunen, gennem at aktivere kommunens borgere, samt inkludere udlændinge og flygtninge.

Øge spillestyrken hos medlemmerne for derved at gøre akademiet gældende på landsplan, samt talentudvikling af voksne, børn og unge.

Bestyrelsen 

Johan Holmström

Formand   

Jean Ravnborg

Kasserer  

Peter Michael Hansen

Bestyrelsesmedlem  

Le Nguyen

Bestyrelsesmedlem                

Susanne Bielefeldt

Bestyrelsesmedlem